Info

Name:

Yurii Voitas

Team:

Edvantis

Town:

Born:

22 April 1991

Height:

Weight:

0

0

0